Noteikumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMG Ziedi” vienotais reģistrācijas numurs 40103739969, juridiskā adrese Putnu iela 14-33, Rīga, LV-1058 , faktiskā  adrese Nometņu iela 9-1, Rīga, LV-1048, tālrunis-29239897, e-pasts-ainasziedi.lv .

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija —Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi —Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.ainasziedi.lv ;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1.     Vispārīgie noteikumi

1.1.      Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2.      Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3.      Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4.      Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5.      Apskatāmo preču attēli un apraksts var atšķirties no piedāvātās Preces.

2.     Atteikuma tiesību izmantošana

2.1.      Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2.      Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3.      Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

2.4.      Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ  veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

– Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2.5.      Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.6.      Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:


Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādi”
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums

2.7.      Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Nometņu ielā 9-1, Rīgā un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.8.      Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.

2.9.      Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

2.10.   Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot norēķinu kontu

3.     Patērētāja atbildība

3.1.      Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu  robežas.

3.2.      Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu. Patērētājs atteikuma veidlapu nosūta uz e-pastu: ainasziedi@inbox.lv

3.3.      Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4.     Garantija

4.1.      Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

4.2.      Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1. punktā minētā termiņa beigām Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3.      Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4.      Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5.     Piegāde

Piegāde Āgenskalns – 6,50 €

Piegāde mikrorajonos:  Dzirciems; Iļģuciems; Imanta; Kleisti: Ķīpsala; Rītabuļļi; Spilve; Voleri; Zasulauks; Atgāzene; Bieriņi; Bišumuiža; Katlakalns; Mūkupurvs; Pleskodāle; Salas; Šampēteris; Torņakalns; Ziepniekkalns; Zolitūde;  8,50 €

Piegāde Rīgas centrā un Vecrīgā – 8,50 €

Piegāde mikrorajonos: Beberbeķi; Bolderāja; Daugavgrīva Čiekurkalns; Jaunciems; Kundziņsala; Mežaparks; Mīlgrāvis; Pētersala-Andrejsala; Sarkandaugava; Vecdaugava; Berģi; Brasa; Brekši; Bukulti; Dreiliņi; Jugla; Mežciems; Purvciems;  Suži; Teika;  Dārzciems; Dārziņi; Grīziņkalns; Ķengarags; Maskavas forštate; Pļavnieki; Rumbula; Mārupe; Šķirotava – 10,00

Piegāde:30 km. rādiusā no Rīgas- Jūrmala; Vecāķi; Trīsciems; Mangaļsala; Vecmīlgrāvis;  Babītes nov; Ķekavas nov; Salaspils nov; Stopiņu nov; Garkalnes nov; Carnikavas nov; Ādažu nov. – 17,00 €

Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi)

Paziņosim par pasūtījuma piegādi adresātam nosūtot īsziņu.

Ātras piegādes gadījumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski.

Veicot ziedu pasūtījumu ar piegādi, lūgums rēķināties un būt saprotošiem, ka dažādu apstākļu dēļ, t.i. laika apstākļu, sastrēgumu, noslodzes dēļ u.c. piegādes var kavēties, tāpēc lauciņā “vēlamais saņemšanas laiks” norādiet nevis konkrētu laiku, bet laika intervālu kurā ir iespējams nogādāt ziedus.

Pasūtījumus apstrādājam veikala darba laikā(Pirm.-piekt. no 8:00-20:00, sestdienās no 8:00-19:00, svētdienās 10:00-19:00), ja pasūtījums tiek veikts ārpus darba laika piegādi veicam nākamajā dienā sākot no plkst. 10:00.

Svētkos, tādos kā: Valentīndienā, 8. marts, būtu vēlams pasūtījumus veikt 2-3 dienas iepriekš, lai mēs paspētu veikt piegādi Jūsu vēlamājā laikā un vietā, bet jārēķinās ar to, ka noslogotības dēļ piegādes var kavēties.

Minimālā pasūtījuma summa ir 25,00 eiro.

6.     Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

7.     Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

8. Cita informācija

Visiem attēliem, kas ir mājas lapā ir ilustratīva nozīme

Ziedu krāsas, izkārtojums un spilgtums var atšķirties no attēlos redzamā

Atkarībā no sezonas un ziedu pieprasījuma mēs nevaram garantēt, ka būs pieejami visi ziedi, kuri ir redzami mājas lapā, tāpēc ziedu pušķi un kompozīcijas var atširties no attēlos redzamā, bet mūsu floristi tos aizstās  ar līdzvērtīgiem, saglabājot dizainu un stilu.